Oldalak

kedd, december 12, 2017

December 12 - Adventi gondolatok: Mersz ma kockáztatni?

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

"Ha egy embernek száz juha van, és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet?"(Mt 18,12)

A Jópásztor kockáztat, és otthagyja a kilencvenkilencet csak azért az egy bárányért. Matematikailag ez nem érné meg neki, de mégis megteszi. Lehet, hogy meg sem leli az elkóborolt bárányt, lehet, hogy a többi kilencvenkilenc addig szétszéled. De ha megleli, jobban örül annak az egynek, mint a többi kilencvenkilencnek.
Te mernél kockáztatni? Lehet, hogy neked nincsenek juhaid, de eltévedt emberek vannak körülötted. Vannak olyanok, akiknek igenis a Te segítséged kell. Merj segíteni, lépni a többi ember felé! Lehetséges, hogy nincs arra lehetőséged vagy affinitásod, hogy hatalmas dolgokat tudj véghezvinni a mai nap, de minden kicsiben kezdődik. Továbbá hidd el, neked is hatalmas öröm lesz a szívedben utána, mint a Jópásztorunknak!

Mersz ma kockáztatni?

Forrás: nagyböjti és adventi üzenetek listája

szombat, december 09, 2017

Hirdetés: Advent 2. vasárnapja


1.    Advent folyamán a vasárnapok kivételével a rorátés szentmisék minden nap reggel fél hétkor (6/30) kezdődnek, mégpedig azért, hogy az iskolás gyerekek és az utazók is részt tudjanak venni rajta.

2.    Az óvoda melletti téren a jövő szombaton is este 6 órakor lesz az ünnepélyes adventi gyertyagyújtás.

péntek, december 08, 2017

Beszámoló a templom felújításról

Hálás köszönet a támogatásért és további kérés

Szeptember elején kezdtünk hozzá templomunk külsejének felújításához, amit mára sikerült befejezni, amint a mellékelt képek is igazolják. Hála Istennek sikerült felújítanunk a templom külső falait, tornyát, a templom körüli járdát, placcot, feljárót és a lépcsőket. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy nem kevés pénzbe került mindez. A teljes költségvetés 167.780,99 lej volt. Ebből sikerült kifizetnünk 113.780,99 lejt, hátra maradt adósságként még 54.000 lej.

Hálás köszönettel tartozunk mindazon jogi és fizikai személyeknek, akik összeadták azt az összeget, amit már kifizethettünk és továbbra is kérjük a támogatást ahhoz, hogy a hátralévő összeget is kifizethessük. Minden egyes banki úton átutalt, vagy kézbe adott lejnek, forintnak, eurónak és dollárnak örvendünk hisz ezekből gyűlt össze a már kifizetett összeg is.

Hálás köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának, ahonnan a külső felújítási munkálatokra (4.000.000 HUF) 57.691 lejt kaptunk, a Kovászna Megyei Tanácsnak, ahonnan 30.000 lejt kaptunk, a ferences rendtartománytól erre a célra 5000 lejt kaptunk, a mi templomunkba járó emberektől 8.150 lejt kaptunk ez idáig. Más személyektől – barátaimtól, ismerőseimtől, Esztelnekről elszármazottaktól illetve internetes ismerősöktől a felhívás után mintegy 2050 lej és 10.000 HUF gyűlt össze. Hálás köszönet érte, Isten fizesse!
Jótevőinket imáinkba foglaljuk.


***

Amennyiben indítást érez arra, hogy támogasson bennünket, banki átutalás esetén a következő számlaszámokat használhatja:

Kolostorunk hivatalos megnevezése:

Ordinul Franciscanilor din Estelnic
FERENCES KOLOSTOR ESZTELNEK
527143 - Estelnic nr. 163 Jud. Covasna

Román Lej bankszámla száma IBAN kód RO13RNCB0127007532970001

Magyar Forint bankszámla száma: RO72RNCB0127007532970006
BIC: RNCBROBU

EUR bankszámla száma: RO29RNCB0127007532970004
BIC: RNCBROBU

USD bankszámla száma: RO02RNCB0127007532970005
BIC: RNCBROBU

Bank neve és címe: BANCA COMERCIALA ROMANA TG Secuiesc
Pta. Gábor Áron nr. 17 Tg. Secuiesc, Jud. Covasna

Codul de inregistrare fiscala (C. I. F.) cod fiscal (pénzügyi adószám): 14059601

Bármi kérdés merül fel, erre a címre írjanak: frszilveszter@gmail.com

„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes!”

„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál.”

Minden bizonnyal az evangéliumból az egyházi év során legtöbbször felolvasott szakasz a mai, az angyali üdvözlet elbeszélése. A kegyelemmel teljes kifejezés a mai ünnepen különösen is fényben áll és a Szeplőtelen Fogantatás lényegére utal, illetve annak mibenlétét fejezi ki. Máriát maga a fölséges Isten üdvözli Gábriel arkangyal szavaival.

A szent főangyal nem találhatott ki semmi olyat, ami nem magától Istentől való lenne. Mária, az egyszerű názáreti lány Isten kegyelmével, ajándékával, jelenlétével teljes. Nincs benne az a hiány, amit eredeti bűnnek nevezünk. Őt Isten úgy választotta ki a világ teremtése előtt, hogy mentes maradt Ádám bűnétől, az áteredő bűntől, amivel egyébként minden ember a világra születik és amit a keresztség szentsége töröl el. A Szent Szűz az ember Isten iránti romlatlan, tiszta szeretetének képviselője, s ezért egyedül ő lehet Isten méltó társa a megtestesülés művében.

Az isteni nagyság mindennél ragyogóbb kinyilatkoztatása történik ebben a jelenetben, ahol a senkinek az akaratától nem függő isteni mindenhatóság egy halandó ember, egy fiatal leány kezébe teszi le a világmindenség, s benne különösképpen az emberiség sorsát. Micsoda pillanat! Nem csoda, hogy Szent Bernát apát ezerkétszáz esztendővel később is lélegzet-visszafojtva éli újra ezt az eseményt, és mindnyájunk nevében kéri Máriát:

„Felelj gyorsan, Szent Szűz! Miért késlekedsz? Félsz talán? Higgy! Tégy vallomást! Fogadd el a felhívást! Indulj a hit nevében, siess forró vágyakozásban; nyiss ajtót, és mondj igent!”

Mária kiválasztott és kiváltságos volta nem jelentette azt, hogy ne maradt volna meg a szabadsága. Ez a szabadság azonban nem elsősorban a rossz és a jó választásának lehetősége, hanem sokkal inkább a minden emberi okoskodástól, megfontolástól, félelemtől, kompromisszumtól való szabadság: mert igent mondani Isten tervére, életére vonatkozó akaratára, mindentudás és előrelátás nélkül, anélkül, hogy tudta volna, hogy mit hoz a jövő.

És Mária így szólt: „Íme, az Úrnak szolgálólánya: történjék velem szavaid szerint!”A mai nap üzenete: mondjunk igent, szóban és tettben Istennek életünkre vonatkozó tervére, bízva az Ő gondviselő jóságában és a Boldogságos Szűz közbenjárásában. Ámen.

Ter 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Barsi Balázs atya gondolatai alapján 

csütörtök, december 07, 2017

A gyertya…- Imre atya írása Stuttgartból

Önfeledten játszadoztak a padláson. Szöszike haja az arcába lógott, arca kipirult, kis keze egymás után bontogatta a meglepetésekkel teli cipős dobozokat, egy-két évvel idősebb bátyja pedig rá-rászólt, ha úgy érezte, hogy túl gyorsan bontogatja őket.
- Ne olyan gyorsan, ezt még meg sem néztük. Nézd csak, milyen érdekesek ezek a képek? – mondta. Miközben igyekezett felfedezni a fekete-fehér képeken anyukája vagy apukája arcát.
- Nem ismerem őket – szontyolodott el a szöszike hangja, - nézzük, mi van ebben a hosszúkás dobozban.
S mielőtt bátyja megakadályozhatta volna, feltépte a ragasztót a skatulyáról, és – a dobozból kigördült egy csodaszép fehér színű, lila masnival átkötött gyertya.
- Nézd csak, mutatott ujjával a gyertyára, - írás is van rajta.
Bátyja noha már elvégezte az első osztályt, döcögve kiolvasta: „Advent“.
- Advent? – kérdezte a szöszike érdeklődve. Mit jelent az, hogy advent? 
Bátyja sem tudta, de volt egy ötlete:
- Gyújtsuk meg!
- Itt fenn a padláson tudod, hogy nem szabad!
- Hát akkor menjünk le a teraszra. Ott van az asztalon egy tányér. Tegyük rá, s gyújtsuk meg! Ahogyan elsuhantak a konyha nyitott ajtaja előtt, édesanyjuk utánuk szólt:
- Vigyázzatok, nehogy leboruljon! Régi emlék nagyanyátoktól…
Erre még nagyobb tisztelettel tették az asztali tányérkára a gyertyát, s meggyújtották. Miközben a bél lángra kapott és csodálatos fény ragyogta be kipirult arcukat és eltöltötte a zárt teraszt, egy halk sóhajtást hallottak. Majd megszólalt – a gyertya.
„- Meggyújtottatok, s most csodálkozva néztek a lángomba. Látom rajtatok, hogy örvendtek. Ha nem égnék, akkor továbbra is abban a kartondobozban hevernék, amelyből kivettetek. De abban a dobozban semmi értelme az életemnek. Életemnek csakis akkor van értelme, ha égek.
Igaz, mióta meggyújtottatok, kissé rövidebb lett az életem.
Noha kár érte, mégis mindössze két lehetőség van: vagy nem fogy az életem, de ott heverek a skatulyában. De akkor nem tudom, hogy miért élek?
Vagy égek, fényt és meleget árasztok, és akkor tudom, hogy miért vagyok! Ezért azonban valamit fel kell áldoznom: önmagamat. Viszont ez sokkal értelmesebb és boldogítóbb, mintha a sötét dobozban hevernék.
És így vagytok Ti, emberek is! Vagy önzően visszahúzódtok, bezárkóztok és magatoknak éltek. De akkor soha nem tudjátok meg, hogy miért éltek. Akkor olyanok vagytok, mint a gyertya a sötét skatulyában.
Vagy fényt és meleget árasztotok, és akkor van értelme az életeteknek. Akkor örvendenek körülöttetek az emberek annak, hogy Ti vagytok. Akkor nem hiába éltek!
Ezért azonban adnotok kell valamit abból, ami Bennetek van: örömötökből, szívélyességetekből, hűségetekből, nevetésetekből, szomorúságotokból, vágyaitokból, álmaitokból, egyszóval mindenből, ami Bennetek van…
De nem kell félnetek attól, hogy életetek egyre rövidebb lesz. Ez csak a külső. Belül, miközben magatokból adtok, egyre világosabb lesz!
Erre gondoljatok, ha gyertyát láttok, most adventben különösen. Ilyen adventi gyertya vagytok Ti is! És miközben fényt árasztotok, bevilágítjátok az utat, amelyen a kis Jézus eljöhet hozzátok!
Én csak egy kicsi gyertya vagyok. Ha egyedül világítok, akkor fényem és melegem kicsiny. De ha a többi adventi gyertyával együtt világitok, mert van belőlünk ám nagyon sok!, akkor egyre erősebb lesz a fényünk és egyre melegebb lesz körülöttünk.
Nálatok, embereknél is így van ez. Ha csak egyedül világíttok, akkor kicsiny a fényetek, de ha sokan együtt, akkor egyre világosabb és melegebb lesz körülöttetek. Mert – és most elárulok Nektek egy titkot! – a fény ragályos! Ha meggyújtjátok önmagatokban, akkor másokban is meggyúl…
Ez az én kívánságom számotokra! Égjetek és világítsatok!”
Ezzel elhallgatott. Lángja vidáman lobogott tovább és egyre nagyobb fényt árasztott. Szöszike ránézett bátyjára, majd tágra nyílt szemmel csak ennyit mondott neki:
- Most már értem, mi az advent. Meggyújtani szívünkben a gyertyát!
Ezt kívánja minden kedves Hívének és Olvasójának is 
szeretettel,
Imre atya
Stuttgart, 2017. Adventje